Në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara u shpalosën kritika të mëdha për shkeljet që u bëhen personave të kësaj kategorie. Prindërit kërkojnë kushte më të mira për fëmijët e tyre. Margarita Milloshevska, nënë e një vajze me aftësi të kufizuara kërkon ndryshime të dispozitave ligjore me qëllim rritjen e shumës së shtesave dhe e njëjta të fillojë nga mosha 18 vjet dhe jo  26 vjet siç është për momentin.

Ne nuk marrim ndihmë për personin e tretë, fëmija im është 16 vjet dhe unë kam gjithë kujdesin ndaj tij. Problemi tjetër është me Ligjin për shëndetësi, edhe këtu dëshirojmë të largohet kufiri prej moshës 26 vjeçare, sepse personat pas moshës 26 vjeçare participojnë në shëndetësi. Unë vlerësoj se personat e tillë pas moshës 26-vjeçare nuk shërohen por edhe më shumë ju përkeqësohet gjendja”-pohoi Margarita Milloshevska, nënë me fëmijë të aftësi të kufizuara.

Edhe zyra e Avokatit të popullit kritikon mos zbatimin e ligjit të ri për arsim fillor kur bëhet fjalë për përfshirjen e fëmijëve më aftësi të kufizuara në arsimin e rregullt. Gjysma e Shkollave në Shkup nuk mundësojnë kushte dhe kuadër për përfshirjen e këtyre fëmijëve.

Në numër të vogël të shkollave ka të punësuar edukator special ose rehabilitues të cilët gjithashtu janë mbështetje për personat me aftësi të kufizuara. Ajo që është shqetësuese është se punësimi i këtyre asistentëve është në nivel të aktiviteteve përmes projekteve që i financon UNDP dhe se komunat nuk janë të gatshme për momentin t’u dalin në ndihmë prindërve që kanë vërtetim për fëmijën se duhet të kyçet në arsimin e rregullt dhe të cilit i duhet kujdes përkatës”-tha Vaska Bajramovska, zv Avokate e Popullit.

Vërejtje edhe nga misioni i OSBE-së. Sipas tyre, personat me aftësi të kufizuara, vazhdojnë të përballen me sfida sa i takon përfshirjes së plotë dhe të barabartë në nivelet vendimmarrëse dhe pjesëmarrje e pamjaftueshme në politikë.

Gjasat që vajzat dhe  gratë të marrin kujdesin e duhur shëndetësorë janë më të vogla, por gjithashtu edhe mundësitë për punësim i kanë më të vogla. Gratë me aftësi të kufizuara janë në rrezik më të lartë për të përjetuar dhunë seksuale, krahasuar me ato pa aftësi të kufizuara. Punojmë në përforcimin e kapaciteteve për mbrojtjen e këtyre femrave nga diskriminimi”-pohoi Klemens Koja, shef i misionit të OSBE-së.

Si rezultat i diskriminimeve të mëdha që u bëhen personave me aftësi të kufizuara, me 10 dhjetor është paralajmëruar protestë para Qeverisë e cila do të organizohet nga prindërit që kanë fëmijë të kësaj kategorie si dhe organizata të ndryshme.

Shpërndaje në