Ne rast se gjuha shqipe eshte gjuhe zyrtare, atehere nxenesit maqedonas do te duhet qe ta mesojne gjuhen shqipe qe nga klasa e katerte sikurse qe mesojne nxenesit shqiptare.

Ne rast se nje shqipar i drejtohet nje zyrtari ne Manastir ne gjuhen shqipe, ai zyrtar duhet ti pergjigjet pales ne gjuhen shqipe, qe nuk do te thote se nepunesi duhet te jete shqiptar, por, ai zyrtar duhet te kete çertifikate per njohje te gjuhes letrare shqipe.
Me kete ligj, gjuha shqipe nuk eshte gjuhe zyrtare ne Maqedoni. Gjuha Shqipe eshte zyrtare vetem ne vendbanimet ku shqiptaret jane mbi njezet perqind dhe ne institucionet e pushtetit qendror.
Pa mekanizma te fuqishem te kontrollit dhe te penalizimit te shkelesvete ketij ligji, kjo pune do te kaloje si nje furtune ne gote. / Shpëtim Pollozhani

Shpërndaje artikullin në: