Korrupsioni në vend është i lartë edhe kur bëhet fjalë për ndotjen e ambientit dhe shkatërrimin e mjedisit jetësor e sidomos në atë të prerjes së pyjeve dhe hedhjen e mbetjeve ndërtimore në natyrë, shkruan Alsat.

Në një tribunë kushtuar kësaj dukurie, autoritetet shqyrtuan shtrëngimin e masave.

“Par ekselansë duhet ta themi shkatërrimin e pyjeve, i cili është problem i madh në shtetin tonë, pastaj është edhe numri i errët ku do të mund të ndihmojnë kriminologët se si ta tejkalojmë problemin me pjesën e krimeve të kryera dhe të pazbuluara dhe kemi mjaftë diskutime në këtë pjesë dhe në fund korrupsioni në mjedisin jetësorë ku shumë hulumtime nga OJQ-të tregojnë se korrupsioni është shumë prezent edhe në mjedisin jetësorë”, tha Marina Malish Sazdovska, Fakulteti i Sigurisë.

Sipas inspektorit në departamentin e policisë kriminale të byrosë për siguri publike korrupsioni është prezent edhe kur bëhet fjalë për hedhjen e mbetjeve ndërtimore të cilat shpesh shkaktojnë edhe erozionin e lumenjve.

“Punojmë shumë në drejtimin florës dhe faunës, kafshëve të egra dhe punojmë me koordinim me Ministria e Mjedisit me mbetjet e rrezikshme, kontrolle të auto mbetjeve dhe mundohemi të ndjekim këtë lloj krimi por që provat duhet të jenë në nivel më të lartë por që korrupsioni është rritur në këtë pjesë, pra nuk mund të ketë kësi krimi nëse nuk ka korrupsion, duke filluar nga ndërtimi i ndërtesave dhe erozionin e lumenjve dhe gjelbërimit është fillim i keqpërdorimeve”, u shpreh Bazhe Simitrievski, inspektor i Policisë Kriminale në Byron e Sigurisë Publike.

Ideja e këtij diskutimi të përbashkët të autoriteteve kompetente ishte që të ndajnë mendime se cilat aktivitete të merren në të ardhmen për zbutjen e këtij aktiviteti kriminal./ Alsat.mk

Shpërndaje artikullin në: