Rexhep Qosja -Kjo vepër i kushtohet pakënaqësisë, mund të thuhet,madje, dëshpërimit që ka populli shqiptar sot ndaj politikës sëbrendshme të oligarkisë politike të Shqipërisë dhe të Kosovës,e cila të këqijat e shumta dhe dështimet e rënda po përpiqet t’ifshehë pas politikës së jashtme.

Pse mund të thuhet kështu?

Në politikën shqiptare të fundit të shekullit njëzet dhe tëfillimit të shekullit njëzet e një, përpos një numri të vogëlindividësh, do të gjenden shumë mendje të ngushta me paka aspak kulturë politike, me pak a aspak mendje historike,me pak a aspak dije për organizim shtetëror, me pak a aspakqartëpamje për sfidat e së ardhmes, kurse disa prej tyreedhe me jetëshkrime politike pothuaj të komprometuara përgjendjen, qëllimet dhe vlerat e kohës së re.

Liria me të cilën na ndriçoi fillimshekulli premtues, prejpushtetarëve të ndryshëm do të kuptohet në mënyra shumëtë ndryshme, duke e dëshmuar atë mençurinë e të urtëveevropianë se lirinë më lehtë e fitojmë se ç’dimë ta përdorim.Në këtë fillimshekulli për shumëçka nuk kemi menduar kurdo të duhej të kishim menduar, prandaj shumëçka nuk do tëdimë, që do të duhej tashmë ta dinim.

Nuk kemi menduar se, siç e kanë thënë të tjerë parameje, liria mund të shfrytëzohet në mënyra të ndryshme prejnjerëzve të ndryshëm: prej dikujt shfrytëzohet në radhë të parëpër shprehje të lirë të mendimit; prej dikujt në radhë të parëpër të fituar pasuri; prej dikujt në radhë të parë për të krijuarkarrierë politike pavarësisht me çfarë mjetesh; prej dikujt përtë penguar ngritjet e të merituarve dhe të diturve; prej dikujtpër të urrejtur; prej dikujt në radhë të parë për të gënjyer e prejdikujt për të sharë e për të fyer të madh e të vogël, burra e gra!

Dhe për shumëçka tjetër.

Nuk kemi ditur se demokracia, sidomos ajo e shtetit qënuk është bërë ende shtet i së drejtës, por i shtetit që ështëende shtet i pushtetarëve, që shtetin e shikojnë pafytyrshëm sishtëpinë e tyre private, demokracia bëhet e pafuqishme ndajshumë të këqijave.

***Nuk kemi ditur dhe, natyrisht, nuk kemi pritur se tribunate quajtura demokratike do të mund të jenë të pushtuara jovetëm për diskutime të kulturuara, të argumentuara, me tëcilat paraqiten dhe mbrohen e drejta dhe e vërteta, por edhepër ulërima parahistorike të disa prijësve partiakë, të cilët përtë mirën e përgjithshme mendojnë sa për borën e parvjetme!

***Nuk kemi ditur dhe nuk kemi pritur se sovrani –populli shqiptar nuk do të mund të bëjë asgjë, bash asgjë,për të penguar primitivizmin, arrogancën, pangopësinë,korrupsionin, nepotizmin e klasës politike dhe plaçkitjen evjedhjen e pasurisë kombëtare nga ana e saj!Nuk kemi ditur dhe nuk kemi pritur se partitë politikenë vend se forca politike, që mendojnë se si dhe se sa dota ndryshojnë për të mirë shoqërinë, do të bëhen firma qëmendojnë se sa do të pasurohen vetë dhe se sa do të pasurohenudhëheqjet e tyre!

***Nuk kemi ditur dhe nuk kemi pritur se klasa e mesme, pamendjen e së cilës asnjë shoqëri dhe asnjë shtet nuk mund tëgjejë as gjedhen e duhur të qeverisjes së sotme, as të ardhmërisëvërtet premtuese, do të jetë kaq e shpërfillur, madje, kaq emosduruar prej klasës politike, prej klasës politike të pajisurpamoralshëm me magjistratura e me doktorata në sajë tëmjerimit shpirtëror të pjesës së korruptuar materialisht dhemoralisht të kësaj shtrese të mesme!

***Nuk kemi ditur dhe nuk kemi pritur se pushtetarë tërendit të parë pushtetar do të shfrytëzojnë korrupsionin enepotizmin për interesa të ndryshme vetjake, do të zhvasinpasuritë kombëtare, do të bëjnë uzurpime të ndryshme, do tëshfrytëzojnë konfliktin e interesit e, megjithatë, do të mbesintë pandëshkuar e të pandëshkueshëm si cezarët në PerandorinëRomake e despotët në despotitë orientale!Nuk kemi ditur dhe nuk kemi pritur se edhe mbas turpitme të cilin e kishin shënuar përgjithmonë veten Esat Toptanidhe Ahmet Zogolli duke i falur tokë kombëtare e sovranitetkombëtar pushtuesit serb dhe malazez, do të kemi aqpushtetarë, dhe aq çerekintelektualë, dhe aq çerekakademikë,që pa aspak brejtje të ndërgjegjes do t’i falin Greqisë tokë edete të Shqipërisë e do t’i falin Malit të Zi tokë të Kosovës,duke cenuar kështu jo vetëm pasuritë natyrore po edhe sigurinëe tyre!

***Nuk kemi ditur dhe nuk kemi pritur se oligarkia politikee Kosovës do t’i shpallë të vjetruara pas tre vjetësh krimetekonomike dhe krimet e bëra me konflikt të interesit dhe do t’ishpallë ashtu, të vjetruara, për të shpëtuar vetë, me trabantëte vetë, prej ndëshkimeve prej të cilave ligjet e demokracisëkurrë s’do t’i lenin të shpëtojnë.Nuk kemi ditur dhe nuk kemi pritur se Njëmendësia jonëdo të jetë e shënuar, o sa dëshpërueshëm: prej përmbysjesintelektuale, prej mjerimit ekonomik dhe prej rënies morale,që do t’i nxisin shqiptarët më masivisht se kurrë në historinë etyre që të kërkojnë shpëtim në Botë!

***Nuk kemi ditur dhe nuk kemi pritur që ish të burgosuritpolitikë, aq vetëflijues dikur, do të heshtin siç po heshtin,kryevarur, do të bëhen të shurdhër siç po bëhen, kryevarur, ndajtë këqijave të shumta, të gjithfarëllojshme, ndaj padrejtësive,ndaj shpifjeve, gënjeshtrave, mashtrimeve, korrupsionit,nepotizmit, krimeve të ndryshme politike dhe materiale tëoligarkisë së sotme politike të Kosovës!

Kanë harruar të thonë çka është tepër e rëndësishme tëthuhet sot: Mjaft më!

Por…? Por…? Por…?

Por tani po shihet se larg më të shumta se ato shpresatqë kemi ditur dhe se ato shpresat që kemi pritur janë ato tëkëqijat për të cilat as nuk kemi ditur as nuk kemi pritur sedo të na dalin, se do të shumohen siç janë shumuar në këtëNjëmendësinë tonë!Pse, megjithatë, të gjitha këto të papritura, të gjitha këto tëkëqija janë bërë e po bëhen, kanë ndodhur e po ndodhin nëKosovë dhe në Shqipëri? Pse? Pse? Pse?

Pse? – do të provoj të tregojë në krerët vijues të librit.

Fragmente nga parathenia e librit “Pushteti i korruptuar – protagonistet dhe viktimat”, 2016

Shpërndaje artikullin në: