Bardhyl Mahmuti në krrye të demostratave të vitit 1981.

Pa marrë parasysh interpretimet e shumta e të kundërta, demonstratat e vitit 1981 janë një prej ngjarjeve më të mëdha të historisë së Kosovës.