Klikoni linkun për të lexuar Strategjinë Kombëtare për Diasporën dhe Migracionin të përpiluar nga Zyra e Ministrit të Shtetit për Diasporën-dhe Migracionin,në Republikën e Shqipëris.

Lexo më shumë

0 comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: