Vehbi Haliti

Se diaspora nuk dëshiron të jetë vetëm portofol parash por edhe faktor politik e dëshmon më së miri lëvizja FeD e shtrirë në të gjitha kontinentet ku jetojnë shqiptarët e cila jo larg do të trokas në dyert e elektoratit kosovarë.Për të mësuar më shumë rreth programit dhe orientimit të kësaj lëvizjeje po paraqesim një pjesë të konceptit politik të shpalosur nga drejtuesi i kësaj lëvizëje z.Mehmet Manovi:

Koncepti politik i FeD-it në skenën politike kosovare futet si opsion i një forcë e re politike që vjen si një lëvizje kreative, inovative dhe dinamike e diasporës dhe qytetarëve të Kosovës.

Bëhet fjalë për një organizim politik mbarëkombëtar që ka potencial multidimensional dhe multidisiplinar politik, ekonomik, financiar dhe kadrovik sepse ka vetëm një qëllim. përmbledhjen e ideve më avangardë, moderne dhe kreative të elitës intelektuale mbarëshqiptare dhe shndërrimin e tyre në një program bashkëkohor politik dhe strategjik i cili dallon në themel nga konceptet konvencionale, gjegjësisht tradicionale, shterpe, sterile e servile të subjekteve të deritanishme politike shqiptare, që ofrojnë programe aspak autentike, përkundrazi programe „cope paste“, apo edhe më saktësisht koncepte plagjaturash, për të mos thënë të vjedhura nga subjektet më të njohura politike europiane.

Ideja jonë është që kjo Lëvizje të shndërrohet në një opsion politik që qëndron jo vetëm mbi interesat e ngushta të politikës ditore por që e pasuron kohën dhe hapësirën ku jetojmë me ide, vlera dhe koncepte kreative, moderne e bashkëkohore, avangarde, racionale dhe pragmatike, e cila është mirëpritur shumë nga bashkëqytetarët tanë. Këtu bëhet fjalë për një koncept që i përshtatet natyrës sonë specifike njerëzore dhe nevojave kombëtare e shtetërore.

Ne jemi thellësisht të bindur se njerëzve të sinqertë, të ndershëm, të ditur dhe mirëdashës nuk iu duhet frymëzim apo inspirim i madh për të qenë shërbëtorë të palodhur të kombit, atdheut dhe shtetit sepse për të tillë është i vetëkuptueshëm raporti korrekt, etik, moral, i përgjegjshëm, ndërgjegjshëm dhe llogaridhënës ndaj familjes, popullit, atdheut dhe shtetit.

Duke pasur parasysh faktin se shumica e aktivistëve që e përbëjnë këtë lëvizje, potencialin e tyre iluminist, kreativ, human, dhe avangard e kanë thithur nga shoqëritë e qytetëruara ku jetojnë e veprojnë dhe ku sjellja e ndershme, e përgjegjshme, e ndërgjegjëshme dhe llogaridhënëse e politikanëve që prezantojnë popullin në pushtet dhe opozitë është e vetkuptueshme, atëhere jemi optimistë se të gjithë së bashku njohuritë dhe përvojat e tyre do t`i implementojnë në konceptin e ri politik, për ta kompletuar deri në detajet më të imta mënyrën e veprimit teorik dhe praktik. Në këto shoqëri, gjegjësisht shtete, ndodh pandalshëm një garë cilësore ndërmjet individëve, subjekteve, ideve dhe koncepti politik që prodhojnë vazhdimisht rezultate konkrete e cilësore ose thënë më saktësisht rezultate cilësore në të gjitha lëmitë, sferat dhe fushat e veprimit politik. Kjo ndodh, sepse pothuajse çdo individ që kyçet në politikën reale është skajshmërisht i sinqertë ndaj vetvetes dhe të tjerëve, ngaqë motivi i tij është i qartë dhe transparent: “Dua t`i realizoj interesat personale nëpërmjet kontributit për realizimin e interesave të përgjithshme shoqërore dhe shtetërore apo më konkretisht dua t`i realizoj interesat personale nëpërmjet kontributit për ngritjen e mirëqënies së përgjithshme sepse duke kontribuar për ngritjen e mirëqënies së përgjithshme, unë në fakt kontribuoj edhe për ngritjen e mirëqënies personale.

Ndërkaq ne jemi në këtë situatë të mjerë, sepse raporti i politikanit të zakonshëm shqiptar ndaj popullit, atdheut, shtetit, politikës, ekonomisë, financave, shoqërisë, natyrës, arsimit, shkencës, kulturës, sigurisë dhe edukatës, është i kundërt me raportin që kanë ndërtuar me shumë mund e sakrificë politikanët gjermanë, francezë, danezë, suedezë, e kështu me radhë, ndaj popujve dhe shteteve të tyre. Në anën tjetër fatkeqësisht të paktë janë ata shqiptarë që kyçen në politikën reale për t`i realizuar interesat e përgjithshme, përkundrazi, shumica e shohin politikën si një Eldorado të veprimtarisë përfituese, ku futen me synimin për të realizuar vetëm interesat puro egoiste, familjare, farefisnore, partiake dhe klienteliste.

Mirëpo tragjedia ndodh kur këta individë fillojnë t`i realizojnë interesat e tyre puro egoiste nëpërmjet dëmtimit të interesave të popullit dhe shtetit, apo më saktësisht nëpërmjet rrënimit të mirëqënies së përgjithshme. Prandaj Kosovës i duhet një koncept i ri dhe i drejtëpeshuar politik, ekonomik, financiar, arsimor, pedagogjik, filozofik, shkencor, psikologjik, sociologjik, etik, moral, edukativ, kulturor, klimatik që gjeneron shpresa, vlera dhe rezultate konkrete. Këtë koncept ne e kuptojmë si një ekuilibrizëm pragmatik dhe racional, që nuk barrikadohet në asnjë ideologji klasike, por që i përmbledh, selekton, sistemon dhe praktikon vlerat më të dëshmuara politike, filozofike, humane, shkencore, kulturore, dhe edukative që e kanë çliruar njerëzimin e qytetëruar nga kthetrat e varfërisë, primitivizmit, hipokrizisë, injorancës dhe dhunës multidimensionale.

Bëhet fjalë për një koncept që synon të rivendosë harmoninë dhe interpelancën ndërmjet njeriut, shoqërisë dhe natyrës, nëpërmjet drejtëpeshimit të nevojave të ndërsjella apo më saktë nëpërmjet marrjes dhe dhënies inteligjente kreative që nuk i dëmton reciprokisht palët. Më konkretisht bëhet fjalë për një koncept që e favorizon reciprocitetin e balancuar multidisiplinar ndërmjet njeriut, shoqërisë dhe natyrës. Nuk mund të ketë individë të shëndoshë pa shoqëri, atdhe, shtet dhe natyrë të shëndoshë.

Prandaj pa parakushtet e lartpërmendura, nuk mund të ketë as zhvillim të shëndoshë ekonomik që e favorizon një barazpeshë të domosdoshme sociale e cila është bazamenti për një shoqëri dhe shtet të balancuar dhe të përparuar, sepse çdo zhvillim i njëanshëm që favorizon vetëm një grup interesi dhe e anashkalon shumicën, del jashtë kornizave dhe koordinatave natyrore, në një botë e cila qysh moti i ka dalë nga binarët e drejtëpeshimit.

Koncepti ynë politik dallon nga konceptet e dështuara konvencionale europiane dhe ballkanike, jo vetëm pse nuk është barrikaduar në asnjë ideologji klasike, por sepse në fokus të vëmendjes ka dinjitetin e njeriut, bimëve dhe shtazëve. Ky program e çliron individin nga varësia prej konsumit të dëmshëm mbiproporcional dhe natyrën nga eksploatimi, gjegjësisht rrënimi i pamëshirshëm që prodhon zhdukje të botëve bimore dhe shtazore, që sigurojnë kushtet optimale për një jetë të shëndetshme.

Në një botë ku pritet një ngrohje globale mbi tre gradë celsius, nuk do të ketë as kushte elementare për një jetë kuptimplotë, prandaj prioriteti primar i konceptit tonë është vetëdijësimi i çdo individi indiferent ndaj dëmtimit të ekosistemit deri sa të arrihet vetëdijësimi i masës kritike të njerëzve me alarm të shkyçur. Këtë vetëdijësim ne nuk dëshirojmë ta ndajmë vetëm me shqiptarët, përkundrazi me të gjithë njerëzit dhe popujt kudo që jetojnë, sepse jemi të bindur se në kohën kur informatat shkëmbehen me shpejtësinë e dritës, përmes rrjeteve sociale, çdo ide që synon për ta bërë njeriun njësh me natyrën që e rrethon do të prodhojë jehonë. Mirëpo një koncept i tillë nuk mund të jetë i suksesshëm nëse nuk gjeneron vende të reja pune.

Për t`ia arritur këtij qëllimi është i nevojshëm një lobim modern deri në arritjen e një bashkëpunimi të ngushtë me të gjitha partitë dhe grupet e interesit në Europë dhe SHBA që kanë koncepte të ngjashme. Duke pasur parasysh faktin që këto koncepte po i imponon vetë natyra, gjegjësisht vetë ekosistemi i rrënuar nga ndotja e ujit, tokës dhe ajrit, atëherë nuk kemi pse të çuditemi që eksploatimi mbi proporcional i resurseve natyrore po e bën të pabanueshëm planetin tokë. Prandaj jemi shumë të bindur që gadishmëria jonë për bashkëpunimin me partitë dhe grupet e interesit që kanë koncepte të ngjashme politike, ekonomike dhe klimatike nuk do të hasë në sy të verbër dhe veshë të shurdhër, përkundrazi, Po ashtu jemi shumë të bindur që ky bashkëpunim do të rezultojë edhe në investime në sektorin e energjisë regenerative dhe riciklimit.

Mirëpo kjo nuk është e tëra: Tentativa për ta shndërruar Kosovën e pasur me resurse të jashtëzakonshme natyrore në një shtet ekologjik, nuk është një opsion i pamundur në programin tonë. Përkundrazi, jo rrallë resurset e jashtëzakonshme natyrore janë dëshmuar si një mallkim për popujt e vegjël që jetojnë me bark të uritur mbi to. Sepse jo vetëm që nuk ua shohim kurrë hajrin por me tonelata sherrin. Në anën tjetër programi ynë nuk lufton jo vetëm pasojat e krimit të organizuar dhe korrupsionit por sidomos burimin që është në kokat e pothuajse e secilit individ të papërgjegjshëm dhe pandërgjegjshëm.

Prandaj ky koncept parashikon një konfrontim permanent të individit dhe kolektivit me ndërgjegjen, edukatën, kulturën primitive dhe arkaike deri në vetëdijësim. Ky vetëdijësim duhet të realizohet nëpërmjet shumë projekteve kulturore, edukative, kreative dhe sociale kudo që frekuentojnë njerëzit më së shumti dhe sidomos nëpër shkolla dhe universitete.

Nuk ka asnjë përshkrim të disponueshëm
Logo: FED

Prandaj është e dëshirueshme dhe e mirëseardhur që pjesë e këtij koncepti të bëhen edhe të gjitha format organizative të shoqërisë civile. Ne në fakt e kemi përpiluar një tabelë të prioriteteve që konceptin tonë e bëjnë autentik dhe të dallueshëm prej koncepteve copy paste të partive tona politike. Bëhet fjalë për një tabelë të prioriteteve që në fakt është një kornizë moderne me koordinata të qarta dhe kreative të veprimit që i nënshtrohen në njërën anë vlerave njerëzore, kombëtare dhe universale e në anën tjetër nevojave ekzistenciale të shumicës.

E dimë që dikjut mund t`i duket si një shpagat i pamundur por jo edhe neve. Ne na duket jo vetëm i mundur por para së gjithash i domosdoshëm. Të kesh prioritet për ndryshim të gjendjes së tërësishme është më tepër se një akt i pritur. Duhet të thekësohet se kjo lëvizje është formuar më 10 Gusht 2019 në qytetin e Hasan Prishtinës,Vushtrri me aktivistë nga shumë vende të botës si dhe nga Kosova dhe tani është në fazën e legjitimimit për çka ka caktuar edhe kuvendin zgjedhor i cili do të mbahet më 2 Prill 2021 në Prishtinë.

Pa marrë parasysh moshën ose gjininë, secili njeri së paku një herë ka ndier dhimbje në eshtra, më së shpeshti në shpinë, gjunjë ose në nyja.

Përveç me ilaçe, dhimbjet mund të zbuten edhe me zgjedhje më të mirë të ushqimit dhe me ushtrime:

Kalciumi

Disa ushqime shpejtojnë largimin e kalciumit nga eshtrat, ndërsa disa të tjera ndihmojnë që nyjat të funksionojnë më mirë. Personat që vuajnë nga reuma duhet që ta shmangin mishin, djathërat me yndyrë dhe proshutat. Secila perime, veçanërisht lakra dhe bishtajat ndihmojnë për funksionim më të mirë të nyjave.

Lakrat

Shtresat nga lakra janë ilaç efikas kundër dhimbjeve reumatike. Duhet të mënjanohen tejzat e trasha, ndërsa fletën duhet tëholluar me shishe dhe më pas të vendoset në vendin që dhemb, të mbështillet me një leckë të thatë dhe të shtrëngohet me fashë. Shtresën duhet ndërruar tri herë në ditë.

Dieta

Njerëzit që kanë probleme me reumë dhe kanë peshë të tepërt, do të duhej që gradualisht të humbin peshë, sepse pesha e tepërt ka ndikim tejet të dëmshëm në nyjat e ijëve dhe këmbëve.

Arrat

Të përzihet një litër vaj ulliri të parafinuar dhe 1 lugë të gjetheve të grira të arrës. Të mbahet në vend të ngrohtë një muaj, me përzierje të përditshme. Me këtë vaj duhet të bëhet masazh në vendet që dhëmbin, raporon Telegrafi.

Livanda

Kavanozin prej 1.5 litrash mbusheni me lule të livandës, e mbushni me vaj ulliri, e mbyllni mirë dhe e mbani në diell 15 ditë. Me këtë vaj duhet të lyhen dhe t’u bëhet masazh vendeve që dhembin.

Të Dua

Te dua zemra ime te dua shume e di
si peshku pa uje pa ty nuk mund te rri.
edhe pse ti nuk me beson
kjo zemer vetem ty te don.
te shpresoj qe kete nje dite ta kuptosh
dhe ne krahet e mi me vrap te vraposh.

Loti S’do Te Pushojë

Loti s’do të Pushoj

ç’nga dymbëdhjet korriku
Loti mërrjedh si krua
Se di a ka ardhë te ti
Se di a te ka takuar

Ai po vjen te ti
Ta thot veq një fjalë
Se të desha shumë
E për ty kurrë
S’do të ndalet

E ti si të duash
i jep ndonjë porosi
Qoftë si shpresë e kotë
Apo hidhe në Arrati

Ai mund të shkoj në qiell
Po atje s’mund të rri
Ai kurrë s’do të pushoj
Sa do të ketë larg ty.

MBRËMË

Mbrëmë më qove letër
s´munda ta lexoj
më ra një pikë loti
dhe ma turbulloj.

Çka munda t´dalloi
dy zemratë ngrira
njëra ishte jotja
tjetra ishte imja.

Përse

Kurre skam menduar
se largohesh nga une
ma fike qirin e dashurise
ma bere zemren shkrume.
Ku e kam dashurine
a thua kush ma mori
perpiqem e digjem
pyes pse me treadhetoi!
Pse femra e zeze lind e vuan
pse dashuria eshte per te shkrumuar!
o zot me trego rrugen e dashurise
o zot me ndihmo dhe bisedo me mua?
ta qaj hallin tim se sa fort e dua
se vetem ti mundesh te me ndimosh
qe shpyrtin tim te ma sherosh..

VETËM TI MË VRET

Rrufe prej qielli që godet
as stuhi dhe as tërmet
nuk frigohem që më vret.
As puna s´më tretë
as lodheja s´më mundon
as plaga s´më dëmton
as nata pa fjetë
as një shtërngatë në jetë
vetëm ti më vret.

Ti zemra ime

Ne thellsine e zemres time
eshte vendos nje emer
Pergjithmone kete emer
do ta mbaj ne zemer

Me Mungon 

Me mungon i dashur cdo dite e me shum
Malli per ty po me le pa gjume
C`do cast c`do minute ne mendje te kam
Ndjej shum malle se afer ty s`te kam
Sa do doja zemer te takoj nje here
Te tergoj se jeta ime pa ty ska vlere
Te te te them te dua e te dashuroj
Jam gjithmone e jotja e per ty jeteoj
Por kjo largesi eshte e pa shpirte
Me mban larg teje c`do nate e c`do dite
Shum her ju kam lutur qe te sjelle tek une
Por lutjet e mia asnjeher su plotesune
A thu kjo largesi te verteten se di
Se je jeta ime e smund te rri pa ty?
Do mundohem t`ja shpjegoj sa shum te dua
At her ajo do tretet e ti do te jesh me mua

Dashuria jote

Sa me merr gjumi par ne enderr te shoh ty,
zgjohem naten e pyes Henen ku jan ata sy…?
E nga malli loti pikon nuk me merr gjumi…
S’kam menduar kurr ne jete se keshtu do te vij fundi..
Dashuria jote s’me le rehat as kur bie ne gjum,
vall cili hyri ne gjynah me njeri tjetrin me shum
a thua dhe ti s’behesh rehat si un,ndergjegjia te vret ngapak
cdo dit e me shum…!

Dua te vij

Dua te vi te shoh dy syt e tu kurr
s’do largohem se vetem ty te du,
Dua qe te puth dy buzet tua,,,
te kem perjetesisht se vetem ty te dua…
Dua te vdes ne krahet tua….ashtu te rrij
gjithmon,
Se vetem ty te dua…
Dua qe edhe ti t’me thuash qe gjithmon
vetem mua do t’me duash..!

Historia jone???

ndjenje e ngrohte e embel,

nje zjarr i forte qe na ndezi ndjesite me te thella,

por mesa duket nuk ka qene aq i fuqishem derisa u shua nga akulli,

lejoi ngricen te depertoj ne zemrat tona..

Ne heshtje therras gezimin,

e ne heshtje luftoj trishtimin,

e vetmuar shetis mbi rruget e harreses,

dhe me lot lotoj mbi plaget e kujteses..

vetmi e shthurur me ndjek nga pas,

dhe nata me ben shoqeri.

per nje moment largohem nga kjo bote,

e per nje moment kthehem perseri,

dhe shpirti qetesi me kerkon,

por vetmia e kesaj nate me shqeteson…

Shumë studime janë bërë, duke dëshmuar për benefitet e mëdha, që ushtrimi i aktiviteteve fizike ka për shëndetin tonë.

Duke filluar nga reduktimi i shtypjes së lartë të gjakut, kolesterinës dhe rrezikun për sëmundjet e zemrës.

Disa nga këto aktivitete të rëndësishme për shëndetin i ka publikuar The Guardian:

Vrapimi

Javën e kaluar, një hulumtim i publikuar në “British Journal of Sports Medicine” ka gjetur se vrapimi mund ta zvogëloj rrezikun e vdekjes së hershme.

NotiPersonat, të cilët notojnë janë për 28% më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Shumë studime të bëra, kanë treguar se noti ndihmon edhe në reduktimin e stresit, zhvillon aftësitë njohëse dhe mekanike të fëmijëve.

Tenisi

Është një nga sportet më fitimprurëse për shëndetin. Në një studim të bërë me 80.000 të rritur, është vërtetuar se tenisi është sporti që ka efektet më pozitive për shëndetin e njeriut.

Joga

Duke e përforcuar fuçinë, frymëmarrjen dhe fleksibilitetin, joga është vërtetuar se zvogëlon faktorët që shkaktojnë sëmundje të zemrës, rrisin kolesterinën si dhe stresin.

Ecja e shpejtë

Shumë studime kanë sugjeruar, që qëndrimi ulur për shumë gjatë, mund të jetë një faktor rrezikues për vdekjen e hershme. Kështu njerëzit, të cilët dalin për ecje të shpejtë çdo ditë e zvogëlojnë rrezikun e vdekjes së hershme për 18%.

Shkruan: Bardhyl Mahmuti

“Kush është prej jush pa mëkat, le ta gjuajë i pari gurin në të!”

Prezantimi publik i dy fotografive nga ana e Flora Brovinës në ditën kur Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi rezolutën kundër gjenocidit serb tronditi opinionin publik shqiptar.

Edhe pse bëhej fjalë për dy ngjarje për të cilat opinioni publik ka qenë i informuar edhe më parë, tronditja e opinionit publik në Kosovë mori përmasa të jashtëzakonshme për shkak se  rishfaqja e fotove u bë në kohën kur Kuvendi i Kosovës diskutonte për miratimin e rezolutës kundër gjenocidit serb.

Njëra nga këto foto kishte fotografinë e maskuar të një vajze shtatëvjeçarë që kishte vdekur pas dhunimit që i kishin bërë forcat serbe, ndërsa fotografia e dytë lidhej me prezantimin e një skene dhunimi të një femre nga tre ushtarë, përderisa familjarët e saj ishin detyruar të shihnin skenat e dhunës.

Rasti i vajzës që kishte vdekur si pasojë e dhunës seksuale që forcat serbe aplikuan në kuadër të politikës së gjenocidit kundër shqiptarëve të Kosovës ishte i njohur për opinionin publik shqiptar që në vitin 2016, sepse këtë rast e kishte dëshmuar publikisht nëna e saj, e cila gjithashtu  ishte dhunuar në vitin 1999 së bashku edhe me vajzën tjetër të saj të moshës 10 vjeçare.

Në prill të vitit 2012, gjatë fjalës së saj në një tryezë të organizuar nga “Instituti për demokraci” (Instituti D4D), Flora Brovina kishte publikuar fotografinë e lartpërmendur ku prezantohet dhunimi i një femre nga tre ushtarë. Edhe pse fotografia dhe fjala e Flora Brovinës u bë publike, në atë kohë askush nuk reagoi për të nxjerrë të vërtetën në shesh, madje as shteti serb.

Sikur të ishte bërë një hulumtim serioz rreth vërtetësisë së kësaj fotografie, qysh në vitin 2012 do të kishte dalë në shesh fakti se askush tjetër përveç Shërbimit Sekret të Serbisë nuk mund të qëndrojë prapa përzgjedhjes së një fotografie të nxjerrë nga një dosje e përpiluar nga qarqet antiamerikane me titull “video për dhunimet  e grave irakiane nga ushtarët amerikan” (Rape of Iraqi women by U.S. soldiers video).

Vetëm ata që janë naivë mund të besojnë se gjoja ishte e rastësishme përzgjedhja e fotografisë ku akuzohen ushtarët amerikan për dhunime ndaj grave irakiane. Pse nuk u zgjodh “rastësisht” ndonjë foto e dhunimeve që ushtarët rus kanë aplikuar në Afganistan ose në Siri? Përzgjedhja e skenës ishte me qëllim të dyfishtë: të bëjë shqiptarët fajtorë për shpërndarjen e dosjeve degraduese për ushtarët amerikan.

Heshtja e atëhershme për publikimin e fotografisë në vitin 2012 tregon qartë se përderisa akuzat për gjenocidin serb në Kosovë mbeten në nivel individual, edhe sajesat që kanë për qëllim të dëmtojnë vërtetësinë e këtij krimi mbeten në heshtje.

Konteksti i përgjithshëm dhe atmosfera që u krijua me iniciativat që të miratohet një rezolutë që e përkufizon qartë krimin e gjenocidit serb në Kosovë dhe njëherësh kërkohet që të themelohet një gjykatë që do t’i ndëshkonte kriminelët e implikuar në krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë bënë që vëmendja e opinionit publik të përqendrohet maksimalisht rreth kësaj çështjeje.

Dhe pikërisht në këtë moment fotoja e përzgjedhur nga Shërbimi Sekret i Serbisë dhe i përcjellë  përmes njerëzve të këtij shërbimi deri në duart e Flora Brovinës  hyri në funksion të strategjisë politike që ka për qëllim shkatërrimin e të vërtetës për gjenocidin serb në Kosovë.

Flora Brovina ka ra në grackë të një strategjie të tillë dhe për shqetësimin që ka shkaktuar me publikimin e kësaj fotoje ajo kërkoi falje publike. Madje ajo shprehu gatishmërinë e saj të ballafaqohet me përgjegjësi.

Flora Brovina kërkoi falje publike. Do të ishte mirë të mendonin rreth përgjegjësisë së tyre të gjithë ata që kanë qenë në dijeni për këtë foto dhe nuk kanë ndërmarrë asgjë për të verifikuar autenticitetin e saj, së paku nga viti 2012 kur e kanë botuar në mediat e tyre. “Kush është prej jush pa mëkat, le ta gjuajë i pari gurin në të!” (Bibla, Besëlidhja e Re, Gjoni 8:7)

Për Zhak Zhak Rusonë “gënjeshtra është fshehje e të vërtetës që duhet të del në shesh”.  Në këtë rast Shërbimi Sekret i Serbisë arriti të fusë në grackë edhe njerëz që kanë qenë viktima të dhunës serbe, me të vetmin qëllim që të pengojë daljen në shesh e të vërtetës për dhunën seksuale të aplikuar në Kosovë si formë e gjenocidit.

Megjithatë, as linçimi i Flora Brovinës për gabimin që ka bërë dhe asnjë gënjeshtër nuk mund të pengojë të del në shesh fakti i vajzës shtatëvjeçare që kishte vdekur si pasojë e dhunës seksuale, i dhunimit të nënës së saj dhe motrës së saj dhjetëvjeçare; asnjë gënjeshtër nuk mund të pengojë të del në shesh fakti i vajzave që pas dhunimit ishin hedhur të gjalla në bunar; asnjë gënjeshtër nuk mundi të pengojë të del në shesh dëshmia e Vasfije Krasniqit; asnjë gënjeshtër nuk mund të pengojë të del në shesh dhuna seksuale që forcat ushtarake dhe policore serbe aplikuan ndaj mijëra grave të tjera shqiptare e që kishte për qëllim të goditej femra shqiptare si nënë e ardhshme, të cilës duhej t’i cenohej integriteti fizik dhe mendor për ta penguar të krijojë vazhdimësinë e grupit.

Është në nderin e çdokujt që ka qenë në dijeni të përhapjes së kësaj fotoje të ndihmojë në ndriçimin e plotë të zinxhirit transmetues, sepse kjo do të ishte forma më e sigurte për të parë se si u infiltrua kjo gënjeshtër në ditën e Rezolutës për gjenocidin serb në Kosovë dhe të na shërbejë si mësim për në të ardhmen.

Ambasada e SHBA dënon dhunën e pranishme gjatë protestës së sotme.

Objektivi i deklaruar i opozitës për ta bërë demokracinë e Shqipërisë më të fortë shkon kundër dhunës që është duke u ushtruar nga protestuesit.

Dhuna është thelbësisht jodemokratike dhe duhet të ndalojë. Drejtuesit e protestës kanë përgjegjësinë të nxisin qetësi.

Iu bëjmë thirrje të gjitha palëve që të tregojnë vetëpërmbajtje.

Një skenë e pazakonte dasme ka ndodhur në Kinë, e cila është bërë hit në rrjete.

Një grua e ekzagjeroi duke shpresuar që të martohej me ish-partnerin e saj, duke iu shfaqur këtij të fundit me fustan nuseje mu para syve të gruas me të cilën po lidhte kurorë.

Ajo i lutej e përgjërohej me fjalët “unë jam fajtore”, në përpjekje për t’ja kthyer mendjen ndoshta në castin më të paduhur.

Thuhet se dhëndëri e la për dallimet mëdha në karakter.

Ai u befasua dhe u përpoq ta qetësonte, e njëherësh iu drejtua të ftuarve: “Kemi një situatë të papritur, por ndoshta kjo është fytyra e vërtetë e dashurisë”

“Nëse pyet se çfarë është vërtet dashuria, është përkushtimi i jetës suaj për dikë tjetër”, shtoi dhëndëri mes dy nusesh.

Përdoruesit e rrjetit social në Kinë më së shumti e dënuan të parën në komentet e tyre.

“Mos shkatërroni lidhjen e dikujt tjetër për të kënaqur obsesionin tuaj”, shkroi një përdorues 

Trajko Veljanovskit nuk i merret imuniteti i deputetit. I gjykuari mbi dyshimet për organizimin e 27 prillit të përgjakshëm, do të mbrohet në liri. Pas dështimit të një dite më parë për të votuar në kohë për imunitetin e Veljanovskit, kreu i Kuvendit Talat Xhaferi fajin e hodhi te deputetët, konkretisht te deputeti i LSDM-së Muhamet Zekiri. Xhaferi nuk pranoi të ketë shkelur me qëllim afatin, duke thënë se ai nuk mbron askënd, aq më pak ata që kanë probleme me ligjin.

Zekiri kondërshtoi akuzat e Xhaferit dhe ngriti pyetjen për një koordinim të mundshëm mes kryeparlamentarit dhe VMRO-DPMNE-së.

NË MËNYRË KATEGORIKE I HEDH POSHTË POHIMET E KRYETARIT TË KUVENDIT, TALAT XHAFERI SE UNË JAM SHKAKU PSE AI NUK KA ARRITUR DERI NË MESNATË TË MBYLL VOTIMIN PËR PIKËN E RENDIT TË DITËS. OPINIONI KËRKON PËRGJIGJE “A KA PASUR MBRËMË KALKULIME APO JO” NDËRSA KRYETARI I KUVENDIT, TALAT XHAFERI DUHET TË PËRGJIGJET E JO TË KALKULOJË SIÇ E BËRI NË KONFERENCËN E SHTYPIT”- THEKSOI MUHAMET ZEKIRI, DEPUTET I LSDM-SË.

Pas situatës së krijuar në seancën e fundit, koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-së Jovan Mitrevski njoftoi se ata nuk do të marrin pjesë në koordinimet e mëtejme, për aq kohë sa Xhaferi nuk sqaron situatën dhe për aq kohë sa organet e partisë nuk vendosin për hapat e ardhshëm.

BDI-ja, e gjendur në qendër të akuzave për shkak të mos-pjesëmarrjes së deputetit të saj gjatë votimit në Komisionin amë për imunitetin e Veljanovskit, fajëson kreun e Komisionit Pavle Bogoevski. Komisioni për çështje të imunitetit, në mungesë të anëtarit të BDI-së, kishte votuar me 4 vota “për” dhe 4 “kundër” dhe nuk kishte një propozim konkret për Kuvendin.

ASGJË MBRËMË NUK DO TË NDODHTE NË RAST SE KRYETARI I KOMISIONIT PËR MANDAT DHE IMUNITET NUK DO TË MERREJ VESH ME VMRO-DPMNE-NË, DUKE E PËRJASHTUAR BDI-NË DHE DUKE E BËRË VOTIMIN NË ORA 21 NË MARRËVESHJE MIDIS ATYRE DY PARTIVE DHE PA NA NJOFTUAR NEVE FARE”- THEKSOI ARTAN GRUBI, DEPUTET I BDI-SË.

Bogoevski, nga ana tjetër, sqaroi votimin në Komision dhe ngriti dilema mbi një skenarë të mundshëm koodinimi BDI-VMRO.

KUR VOTOHEJ NË KOMISION UNË NË TRI RASTE KAM TENTUAR TA KONTAKTOJ KOLEGEN MIRSADA EMINI ASANI DHE I DËRGOVA SMS POROSI. AJO DY HERË MA NDALI TELEFONIN. HERËN E TRETË ME SIGURI GABIMISHT E HAPI TELEFONIN DHE 12 SEKONDA HESHTI PARA SE TA NDËRPRESË LIDHJEN. NGA ATËHERË UNË NDALOVA TENTIMIN QË T’I LAJMËROHEM”- THA PAVLE BOGOEVSKI, KRYETAR I KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE TË IMUNITETIT.

Akuzat dhe kundërakuzat hodhën dritë mbi mundësinë e një krize mes koalicionit të shumicës, gjë të cilën disa nga deputetët tërthorazi e pranuan. Përveç mos-heqjes së imunitetit të Veljanovskit, Kuvendi do të njoftojë gjykatën  edhe për mos-heqjen e imunitetit të deputetit tjetër të VMRO-së Lupço Dimovski, për të cilën seancë po ashtu kanë skaduar afatet ligjore. Veljanovski gjykohet me akuzën për organizim të 27 prillit, në kohën kur drejtonte seancën konstituive si ish kryeparlamentar.

Është një nga perimet që sjell më shumë freski në gatime.

Por freskia nuk është e vetmja arsye përse kastraveci duhet konsumuar rregullisht.

Sipas të dhënave të Agroweb kastraveci përmban fibër, proteinë, kalçium, si dhe vitaminat A, B12, B6, C dhe D.

Një nga përfitimet madhore që kastraveci ofron për organizmin është stabilizimi i kolesterolit.

Për më tepër, kastraveci forcon imunitetin dhe ka aftësi të jashtëzakonshme në uljen e tensionit të lartë të gjakut.

Përqendrimi i lartë i ujit tek kastraveci e bën atë një aleat të dobishëm kundër dehidratimit.

Në këtë artikull do të mësoni më shumë se çfarë mund të bëjë kastraveci për të ulur tensionin e lartë të gjakut.

Stabilizimi i Tensionit Të Gjakut

Përmbajtja e vitaminave dhe mineraleve të kastravecit e bën atë tepër të dobishëm për shëndetin, veçanërisht për ata që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut.

Konsumi i vazhdueshëm i kastravecave çon në mënyrë të pashmangshme në stabilizimin e tensionit të gjakut.

Ulja E Tensionit Të Gjakut

Njerëzit që vuajnë nga tensioni i gjakut duhet të konsumojnë kastravecë rregullisht.

Ekspertët rekomandojnë që në momentin që tensioni i gjakut rritet, duhet të konsumoni kastravecë për ta ulur atë shpejt dhe për ta stabilizuar.

Mirëmbajtja E Tensionit Të Gjakut

Nëse tensioni i gjakut rritet në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur, mund të shkaktojë sëmundje të ndryshme kronike siç janë sëmundjet e zemrës apo ishemia.

Për të mirëmbajtur tensionin e gjakut dhe parandaluar ngritjen e tij të shpeshtë, njeriu duhet të konsumojë rregullisht kastravecë.

Qetësimi I Tensionin E Gjakut

Konsumi i vazhdueshëm i kastravecit jo vetëm e parandalon ngritjen tensionin e gjakut por edhe përsëritjen e këtij problem.

Megjithatë, që të mos mërziteni me shijen e kastravecit, mund ta përfshini atë në receta të ndryshme si sallata, lëngje e të tjera.

Kundër Dhimbjeve Të Kokës

Tensioni i lartë i gjakut shoqërohet me dhimbje koke dhe dobësi.

Për të shmangur këtë gjendje dhe larguar dhimbjen e kokës, Ju rekomandojmë të pini lëng kastraveci.

Ky lëng është i freskët dhe zgjidhje shumë e mirë dhe e shpejtë kundër dhimbjes së kokës.

E mira e kastravecit është që jo vetëm që shmang ngritjen e përsëritur të tensionit të gjakut por edhe e zgjidh atë si problem.

  • 1